Những Đứa Con Của Thuyền Trưởng Grant

Những Đứa Con Của Thuyền Trưởng Grant

Tác giả: Jules Verne

"Những đứa con của thuyền trưởng Grant" là cuốn tiểu thuyết thứ 5 và là một trong những tác phẩm hay nhất của J.Verne. Tiểu thuyết được in ra lần đầu tiên trong "Tạp chí giáo dục và giải trí" ở Pháp từ giữa năm 1866 đến đầu năm 1868, và đầu năm 1868 đã được xuất bản thành sách với tựa đề: Phần I: Nam Mỹ, Phần II: Nước Úc. Phần III: Thái Bình Dương...

Bạn đọc hồi hộp theo dõi cuộc hành trình của hai đứa con đi tìm cha bị mất tích. Người cha ấy là thuyền trưởng Grant, một người Scotland yêu nước, không cam chịu để nước Anh nô dịch quê hương Scotland của mình. Theo ông, những lợi ích của xứ sở Scotland không thể phù hợp với lợi ích của người Anh, và ông đã quyết định thành lập một vùng di dân Scoland trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương, để được hưởng quyền độc lập tự do. Chính phủ Anh đã ngăn trở việc làm của ông. Tuy nhiên thuyền trưởng Grant đã lựa chọn một đoàn thủy thủ và ra đi thực hiện ý đồ của mình...

Download:

https://drive.google.com/open?id=0BzAxglhqB3TiQjhlTFJZQ1NFRE0

Hướng dẫn cài đặt: xem ở đây