Sách Phật Pháp Hay

Sách Phật Pháp Hay

Tác giả: Các chư tăng

Tuyển tập các bài giảng phật pháp hay của thiên sư Thích Nhất Hạnh

Ngoài ra còn có các bài kinh phật khác sẽ được cập nhật liên tục đến quý Phật Tử

Mời quý vị chư tăng phật tử cùng chia sẻ và sử dung

Xin quý vị hoan hỷ click quảng cáo để giúp đỡ lập trình viên có them động lực hoằng dương Phật pháp

Mô Phật!!!

Download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=thichnhathanh.benpham.pxv.schthchnhthnh

Hướng dẫn cài đặt: xem ở đây