Ben Companion

Ben Companion

Ứng dung tiện tích tất cả trong 1 vớ rất nhiều tính năng

1. Chuyển đổi mọi đơn vị

2. Tính chỉ số cơ thể BMI

3. Đổi năm âm lịch

4. Tỷ giá hối đoái của Việt Nam và quốc tế

5. Giá vàng trong nước và các kim loại quý hiếm thế giới

6. Giá xăng, dầu Việt Nam

Và rất nhiều tính năng sẽ sớm được cập nhật như giá dầu, giá xăng

Screenshot:

Download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=benpham.ungdung.benpham

Hướng dẫn cài đặt: xem ở đây