FORVO - Phát Âm Online

Ứng dụng phát âm mọi thứ tiếng Online. Với tất cả hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới do giọng đọc bản xứ thực hiện. Phần mềm hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn đam mê ngoại ngữ

Download:

https://drive.google.com/open?id=0BzAxglhqB3Tic2VVRXNBV0Y1ZjQ

Hướng dẫn cài đặt: xem ở đây

Video giới thiệu: