Máy tính và công cụ/ Calculator and ToolBox

Máy tính và công cụ/ Calculator and ToolBox

Ứng dụng giúp các bạn tính toán, và có các công cụ giúp bạn làm việc 1 cách dễ dàng hơn. Bao gồm các công cụ:

  1. Giải phương trình bậc 1, 2, 3
  2. Tính hình học: tính diện tích, chu vi, chiều cao,... các hình học phổ biến
  3. Tính chỉ số cơ thể BMI: có cả dành cho người châu âu và châu á
  4. Đổi năm âm lịch: Đổi từ lịch dương sang tên âm lịch
  5. Đổi đơn vị: đổi tất cả các loại đơn vị bao gồm chiều dài, công suất, khối lượng,...

Screenshot:

Download:

https://drive.google.com/open?id=0BzAxglhqB3TicnJKVFRQUFBCOEk

Hướng dẫn cài đặt: xem ở đây